Col·labora

  Mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Fundació Amics de COPE Trust.

  €ingressats al compte corrent de la Fundació Amics de Cope Trust

  La Caixa ES42 2100 3262 1322 0015 6633


  B- Mitjançant compte de Paypal. Veurà el botó després d’enviar el formulari.


  Sol•licitar certificat de donació.  Nom i cognoms*


  ADREÇA POSTAL

  Direcció*

  Població*

  Codi Postal*

  País*


  que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


  ALTRES DADES

  Telèfon de contacte *

  Correu electrònic*

  Data de naixement


  DADES FISCALS

  Direcció*

  Població*

  Codi Postal*

  País*

  NIF*

  * Camps obligatoris


  AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

  Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

  Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.   Quantitat donada per període*

   15€30€60€90€otra

   Una altra quantitat


   Periodicitat*

   mensualtrimestralSemestralAnual


   Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


   Sol•licitar certificat de donació.   Nom i cognoms*


   ADREÇA POSTAL

   Direcció*

   Població*

   Codi Postal*

   País*


   que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


   ALTRES DADES

   Telèfon de contacte *

   Correu electrònic*

   Data de naixement


   DADES FISCALS

   Direcció*

   Població*

   Codi Postal*

   País*

   NIF*

   * Camps obligatoris


   AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

   Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

   Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.
    Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


    Beques escolars

    Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 18€ que s’ingressen en un compte corrent compartit amb la família i COPE Trust. El projecte es completa amb trobades periòdiques amb tots els beneficiaris per compartir experiències, fomentar el diàleg dins i fora de la família i crear vincle amb la nostra contrapart que els ajuda a mantenir-se al projecte. La família pren el compromís amb la nostra contrapart de no desescolaritzar i participar en les activitats de COPE Trust de manera activa.

    Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li va a l’escola.

    216€ pagament únic anual108€ pagament semestral54€ pagament trimestral18€ pagament mensual

    Beques estudis superiors

    Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 21€ que s’ingressin en un compte corrent a nom del beneficiari i serveixen per pagar els seus estudis i material escolar necessari.

    Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

    252€ pagament únic anual126€ pagament semestral63€ pagament trimestral21€ pagament mensual

    Arivaham

    Finançant aquest projecte, col•labores en el manteniment d’un centre Arivaham
    Si ens dones permís per compartir les teves dades personals , rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

    54€ pagament únic anual27€ pagament semestral

    St. Fatima Middle School

    Finançant aquest projecte col•labores en el manteniment de l’escola St. Fatima Middle School a la localitat de Muthanampatti.
    Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

    45€ pago único anual

    Sol•licitar certificat de donació.    Nom i cognoms*


    ADREÇA POSTAL

    Direcció*

    Població*

    Codi Postal*

    País*


    que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


    ALTRES DADES

    Telèfon de contacte *

    Correu electrònic*

    Data de naixement


    DADES FISCALS

    Direcció*

    Població*

    Codi Postal*

    País*

    NIF*

    * Camps obligatoris


    AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

    Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

    Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.     Si prefereixes donar-nos un cop de mà sense realitzar cap aportació econòmica, la teva ajuda serà molt benvinguda. Posa’t en contacte amb nosaltres i buscarem la millor manera de col•laborar.

     El programa de voluntaris a Índia només funciona a partir de projectes concrets i valorant per part de la fundació i COPE Trust la necessitar real dels mateixos.

     M’agradaria col•laborar     Nom i cognoms*


     ADREÇA POSTAL

     Direcció*

     Població*

     Codi Postal*

     País*


     que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


     ALTRES DADES

     Telèfon de contacte *

     Correu electrònic*

     Data de naixement


     DADES FISCALS

     Direcció*

     Població*

     Codi Postal*

     País*

     NIF*

     * Camps obligatoris


     AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

     Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

     Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.      Mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Fundació Amics de COPE Trust.

      €ingressats al compte corrent de la Fundació Amics de Cope Trust

      La Caixa ES42 2100 3262 1322 0015 6633


      B- Mitjançant compte de Paypal. Veurà el botó després d’enviar el formulari.


      Sol•licitar certificat de donació.      Nom i cognoms*


      ADREÇA POSTAL

      Direcció*

      Població*

      Codi Postal*

      País*


      que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


      ALTRES DADES

      Telèfon de contacte *

      Correu electrònic*

      Data de naixement


      DADES FISCALS

      Direcció*

      Població*

      Codi Postal*

      País*

      NIF*

      * Camps obligatoris


      AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

      Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

      Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.       Quantitat donada per període*

       15€30€60€90€otra

       Una altra quantitat


       Periodicitat*

       mensualtrimestralSemestralAnual


       Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


       Sol•licitar certificat de donació.       Nom i cognoms*


       ADREÇA POSTAL

       Direcció*

       Població*

       Codi Postal*

       País*


       que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


       ALTRES DADES

       Telèfon de contacte *

       Correu electrònic*

       Data de naixement


       DADES FISCALS

       Direcció*

       Població*

       Codi Postal*

       País*

       NIF*

       * Camps obligatoris


       AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

       Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

       Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.
        Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


        Beques escolars

        Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 18€ que s’ingressen en un compte corrent compartit amb la família i COPE Trust. El projecte es completa amb trobades periòdiques amb tots els beneficiaris per compartir experiències, fomentar el diàleg dins i fora de la família i crear vincle amb la nostra contrapart que els ajuda a mantenir-se al projecte. La família pren el compromís amb la nostra contrapart de no desescolaritzar i participar en les activitats de COPE Trust de manera activa.

        Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li va a l’escola.

        216€ pagament únic anual108€ pagament semestral54€ pagament trimestral18€ pagament mensual

        Beques estudis superiors

        Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 21€ que s’ingressin en un compte corrent a nom del beneficiari i serveixen per pagar els seus estudis i material escolar necessari.

        Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

        252€ pagament únic anual126€ pagament semestral63€ pagament trimestral21€ pagament mensual

        Arivaham

        Finançant aquest projecte, col•labores en el manteniment d’un centre Arivaham
        Si ens dones permís per compartir les teves dades personals , rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

        54€ pagament únic anual27€ pagament semestral

        St. Fatima Middle School

        Finançant aquest projecte col•labores en el manteniment de l’escola St. Fatima Middle School a la localitat de Muthanampatti.
        Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

        45€ pago único anual

        Sol•licitar certificat de donació.        Nom i cognoms*


        ADREÇA POSTAL

        Direcció*

        Població*

        Codi Postal*

        País*


        que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


        ALTRES DADES

        Telèfon de contacte *

        Correu electrònic*

        Data de naixement


        DADES FISCALS

        Direcció*

        Població*

        Codi Postal*

        País*

        NIF*

        * Camps obligatoris


        AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

        Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

        Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.         Si prefereixes donar-nos un cop de mà sense realitzar cap aportació econòmica, la teva ajuda serà molt benvinguda. Posa’t en contacte amb nosaltres i buscarem la millor manera de col•laborar.

         El programa de voluntaris a Índia només funciona a partir de projectes concrets i valorant per part de la fundació i COPE Trust la necessitar real dels mateixos.

         M’agradaria col•laborar         Nom i cognoms*


         ADREÇA POSTAL

         Direcció*

         Població*

         Codi Postal*

         País*


         que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


         ALTRES DADES

         Telèfon de contacte *

         Correu electrònic*

         Data de naixement


         DADES FISCALS

         Direcció*

         Població*

         Codi Postal*

         País*

         NIF*

         * Camps obligatoris


         AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

         Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

         Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.