AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s’informa que el titular d’aquesta pàgina web és la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST, amb C.I.F. núm. G-64926116 i amb domicili a C / Verdi 252, 2n. 2a. 08024 Barcelona (Espanya), i inscrita amb el número 2497 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

És usuari d’aquesta pàgina web tot aquell que l’utilitzi i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Queda prohibit qualsevol ús fraudulent d’aquest web. Això significa; que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST, o de tercers. Així mateix queda prohibit realitzar qualsevol ús d’aquesta web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST o de tercers.

L’Usuari que vulgui enllaçar aquesta web ha de complir les condicions següents: a) no es poden establir marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST o es faci de qualsevol altre manera que estigui prohibit per la Llei; b) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST ni sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors; c) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST dóna suport o dóna suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per la FUNDACIÓ AMICS dE COPE TRUST, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

Aquesta Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). La FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o de els continguts o serveis proporcionats a través d’ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb la FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST indicant-ho.

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, poguéssin ser d’aplicació.