La Fundació

OBJECTIU

ACT Fundació treballa amb la organització local Índia COPE Trust (Children Oriented Progressive Education Trust) amb un objectiu principal: millorar les condicons de vida i l’educació dels infants orfes, de famílies monoparentals i desestructurades de les classes més desafavorides de la societat Índia.

Patronat

La Fundació s’estructura a l’entorn d’un Patronat que vetlla pel compliment dels objectius descrits als seus estatuts i treballa amb un equip de voluntàries més properes a la organització que organitzen i gestionen activitats encaminades a difondre i captar fons pels projectes que es duen a terme.

Trajectòria

L’any 2003 es constitueix l’Associació Amics de COPE Trust i, cinc anys més tard, en la assemblea extraordinària del 28 de març del 2008, els socis decideixen crear la fundació  motivats per diverses raons:

  • Els objectius d’interès general de l’Associació s’avenen a la perfecció als principis fundacionals de la Fundació.
  • La fundació permet arribar a un espectre més ampli de fonts de finançament.
  • La fundació ofereix beneficis fiscals propis i per als seus col·laboradors i donants.
  • La fundació representa una figura legal més d’acord amb la nostra tasca de cooperació.

Com treballem

Consensuem els projectes amb la nostra contrapart i amb la resta d'organitzacions que també hi donen suport; COPE Austria i COPE Alemanya, sempre atenent a les necessitats de la població local i escoltant les seves inquietuts. Les tres organitzacions recolzem financerament COPE Trust, que s'encarrega de gestionar i mobilitzar aquests recursos.

Organitzem diversos esdeveniments durant tot l'any amb una doble finalitat; donar a coneixer i sensibilitzar sobre la tasca que du a terme COPE Trust, i recaptar fons per als projectes sobre el terreny.

Memòria d'activitats

Aquí podreu trobar totes les accions i projectes duts a terme per la Fundació i COPE Trust, així com la memòria econòmica de la Fundació. Clica aquí per descarregar-la.