El cicló Gaja devasta la costa de Tamil Nadu

25 novembre 2018

Els districtes més afectats han estat els de Nagapattinam i Vedaranniyam, més propers a la costa, però el cicló ha entrat també ben endins del territori, causant grans destrosses als pobles de la zona.

Los distritos mas afectados han sido los de Nagapattinam y Vedaranniyam, mas cercanos a la costa, pero el ciclón ha entrado en el interior del territorio causando grandes destrozos en los pueblos de la zona

El Cicló ha arrencat teulades, torres d’electricitat, plantacions i en general, devastant tot el què ha trobat al seu pas. Milers de persones s’han quedat sense casa i l’ajuda urgent es concentra en proporcionar-los aigua i menjar, així com algun espai per poder dormir a cobert.
És per això que COPE Trust ha organitzat un comboi d’urgència amb productes de primera necessitat per poder pal•liar en la mesura del possible les conseqüències d’aquest cicló entre la població més desafavorida.
Com en d’altres ocasions i per tal de garantir el destí final de l’ajuda hem focalitzat l’acció en una petita població de 450 famílies molt afectada pel cicló i en la que COPE Trust té relació de confiança amb les persones que estan gestionant la situació.
Si creus que ens pots donar un cop de mà, pots fer un ingrés al cc de la Fundació i escriu al concepte “Cicló Gaja”.
Caixabank ES42 2100 3262 1322 0015 6633
Si vols rebre un certificat conforme has realitzat aquesta donació, envia-n’s les teves dades fiscals juntament amb el comprovant bancari a info@actfundacio.org (Nom i cognoms, adreça fiscal i nif).
Qualsevol ajuda per petita que sigui ens permetrà arribar a més famílies que en aquests moments es troben en una situació molt vulnerable. Moltes gràcies.