passejada pel pobleEstudiant a Nesa karangal 2Estudiant a Nesa karangal1

Beques per estudis superiors

Les beques es donen mitjançant l’obertura d’un compte corrent compartit entre la nostra contrapart i el noi o noia beneficiat. Aquests diners serveixen per pagar els estudis als que han pogut accedir y una part de les seves despeses corrents.

D’aquesta manera el projecte assegura una continuïtat en la formació a tots aquells nois i noies que d’altra manera no hi podrien tenir accés degut a les seves limitacions econòmiques.

El projecte pretén arribar a més i més joves que per motius econòmics lligats a la seva condició social i religiosa no poden accedir a una formació superior. D’aquesta manera trenquem el cercle de la pobresa entre aquest sector de la població y evitem que puguin caure en l’explotació laboral accedint a feines més qualificades.