Estudiant a l'Arivaham 2Somrient cap a l'escola

Beques escolars

Projecte beques  per escolars amb l’objectiu de disminuir l’absentisme a les escoles entre les nenes i els nens de les famílies de les classes socials més desafavorides socialment i econòmica.

Les beques es donen mitjançant l’obertura d’un compte corrent compartit entre la nostra contrapart i l’infant beneficiat. Aquests diners serveixen per pagar les taxes escolars, uniformes i material escolar i també com a suport a la precària economia d’aquestes famílies, pel que tota la família en surt beneficiada. L’acord se signa entre la nostra contrapart i la dona de la família. D’aquesta manera només ella té accés al compte corrent perquè en general, és ella la que pren un major grau de responsabilitat sobre el present i futur dels seus fills y sol ser una garantia de l’èxit del programa.

El projecte es completa amb una sèrie de trobades periòdiques amb les famílies per tal d’abordar diversos temes que els interessen o preocupen. Aquestes trobades ajuden a cohesionar les famílies entorn del projecte i a compartir neguits i alegries.

Actualment 119 infants i les seves famílies es beneficien del projecte Beques Escolars.