fundacio1_0 fundacio2_1

Objectiu

ACT Fundació treballa amb l’organització local índia COPE Trust (Children Oriented Progressive Education Trust) amb un objectiu primordial: millorar les condicions de vida i l’educació dels nens i nenes orfes, de famílies monoparentals i desestructurades i de les classes més desafavorides de la societat índia.

Trajectòria

El 2003 es crea l’Associació Amics de COPE Trust i cinc anys més tard, a l’assemblea general extraordinària del 28 de març de 2008, els socis decideixen crear la Fundació, motivats per diverses raons:

  • Els objectius d’interès general de l’Associació s’adiuen perfectament als principis fundacionals de la Fundació.
  • La Fundació permet arribar a un ventall més ampli de fonts de finançament.
  • La Fundació ofereix beneficis fiscals  tant pel que fa a la pròpia activitat com per als col·laboradors i donants.
  • La Fundació és una figura legal més representativa de la nostra acció de cooperació.

Patronat

La Fundació s’estructura a l’entorn d’un patronat que vetlla per l’assoliment dels objectius que es descriuen en els seus estatuts i treballa amb un seguit de voluntàries més properes que organitzen i gestionen les activitats encaminades a difondre els projectes i captar fons per als mateixos. Puntualment, en l’organització d’esdeveniments que requereixen més recursos humans es mobilitzen un major nombre de voluntaris.

Memòria d’activitats

Hi podreu trobar totes les accions dutes a terme per la Fundació i COPE Trust, així com la memòria econòmica de la Fundació. Descarrega-la aquí.