Col·labora

Mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Fundació Amics de COPE Trust.

€ingressats al compte corrent de la Fundació Amics de Cope Trust

La Caixa ES42 2100 3262 1322 0015 6633


B- Mitjançant compte de Paypal. Veurà el botó després d’enviar el formulari.


Sol•licitar certificat de donació.Nom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.Quantitat donada per període*

15€30€60€90€otra

Una altra quantitat


Periodicitat*

mensualtrimestralSemestralAnual


Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


Sol•licitar certificat de donació.Nom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.
Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


Beques escolars

Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 18€ que s’ingressen en un compte corrent compartit amb la família i COPE Trust. El projecte es completa amb trobades periòdiques amb tots els beneficiaris per compartir experiències, fomentar el diàleg dins i fora de la família i crear vincle amb la nostra contrapart que els ajuda a mantenir-se al projecte. La família pren el compromís amb la nostra contrapart de no desescolaritzar i participar en les activitats de COPE Trust de manera activa.

Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li va a l’escola.

216€ pagament únic anual108€ pagament semestral54€ pagament trimestral18€ pagament mensual

Beques estudis superiors

Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 21€ que s’ingressin en un compte corrent a nom del beneficiari i serveixen per pagar els seus estudis i material escolar necessari.

Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

252€ pagament únic anual126€ pagament semestral63€ pagament trimestral21€ pagament mensual

Arivaham

Finançant aquest projecte, col•labores en el manteniment d’un centre Arivaham
Si ens dones permís per compartir les teves dades personals , rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

54€ pagament únic anual27€ pagament semestral

St. Fatima Middle School

Finançant aquest projecte col•labores en el manteniment de l’escola St. Fatima Middle School a la localitat de Muthanampatti.
Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

45€ pago único anual

Sol•licitar certificat de donació.Nom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.Si prefereixes donar-nos un cop de mà sense realitzar cap aportació econòmica, la teva ajuda serà molt benvinguda. Posa’t en contacte amb nosaltres i buscarem la millor manera de col•laborar.

El programa de voluntaris a Índia només funciona a partir de projectes concrets i valorant per part de la fundació i COPE Trust la necessitar real dels mateixos.

M’agradaria col•laborarNom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.Mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Fundació Amics de COPE Trust.

€ingressats al compte corrent de la Fundació Amics de Cope Trust

La Caixa ES42 2100 3262 1322 0015 6633


B- Mitjançant compte de Paypal. Veurà el botó després d’enviar el formulari.


Sol•licitar certificat de donació.Nom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.Quantitat donada per període*

15€30€60€90€otra

Una altra quantitat


Periodicitat*

mensualtrimestralSemestralAnual


Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


Sol•licitar certificat de donació.Nom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.
Forma de pagament. Domiciliació bancària. Número d’IBAN*


Beques escolars

Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 18€ que s’ingressen en un compte corrent compartit amb la família i COPE Trust. El projecte es completa amb trobades periòdiques amb tots els beneficiaris per compartir experiències, fomentar el diàleg dins i fora de la família i crear vincle amb la nostra contrapart que els ajuda a mantenir-se al projecte. La família pren el compromís amb la nostra contrapart de no desescolaritzar i participar en les activitats de COPE Trust de manera activa.

Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li va a l’escola.

216€ pagament únic anual108€ pagament semestral54€ pagament trimestral18€ pagament mensual

Beques estudis superiors

Finançant aquest projecte col•labores amb una ajuda mensual de 21€ que s’ingressin en un compte corrent a nom del beneficiari i serveixen per pagar els seus estudis i material escolar necessari.

Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

252€ pagament únic anual126€ pagament semestral63€ pagament trimestral21€ pagament mensual

Arivaham

Finançant aquest projecte, col•labores en el manteniment d’un centre Arivaham
Si ens dones permís per compartir les teves dades personals , rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

54€ pagament únic anual27€ pagament semestral

St. Fatima Middle School

Finançant aquest projecte col•labores en el manteniment de l’escola St. Fatima Middle School a la localitat de Muthanampatti.
Si ens dones permís per compartir les teves dades personals, rebràs almenys una carta anual de un dels beneficiaris del projecte, explicant com li van els estudis.

45€ pago único anual

Sol•licitar certificat de donació.Nom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.Si prefereixes donar-nos un cop de mà sense realitzar cap aportació econòmica, la teva ajuda serà molt benvinguda. Posa’t en contacte amb nosaltres i buscarem la millor manera de col•laborar.

El programa de voluntaris a Índia només funciona a partir de projectes concrets i valorant per part de la fundació i COPE Trust la necessitar real dels mateixos.

M’agradaria col•laborarNom i cognoms*


ADREÇA POSTAL

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*


que les dades referents als apartats “nom i cognoms” i “Adreça postal”, siguin compartits amb l’organització COPE Trust India, amb l’objectiu de rebre correspondencia postal d’aquesta organització.


ALTRES DADES

Telèfon de contacte *

Correu electrònic*

Data de naixement


DADES FISCALS

Direcció*

Població*

Codi Postal*

País*

NIF*

* Camps obligatoris


AVÍS LEGAL FUNDACIÓ AMICS DE COPE TRUST

Les dades personals que ens ha facilitat seran emmagatzemades en un fitxer automatitzat propietat de la Fundació Amics de COPE Trust seguint el compliment en el que està disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat única i exclusiva de gestionar adequadament la seva col•laboració amb la Fundació. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial segons la vigent legislació, entenent que vostè dóna el seu consentiment si no manifesta el contrari.

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets de rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se al domicili de la Fundació Amics de COPE Trust al Carrer Verdi 252, 08024 de Barcelona o a través de la següent direcció de correu electrònic, info@actfundacio.org.