Blog

ACT FUNDACIÓ AMB RASTRO SOLIDARIO

Recentment ens hem incorporat al portal web www.rastrosolidario.org que promou l’economia solidària defenent la vida útil d’objectes que

Una web més àgil i dinàmica

Hem estrenat recentment una nova plataforma d’edició de la pàgina web autogestionable que ens facilita enormement la tasca

A more agile and dynamic web

We recently released a new platform edition of self-manage website that greatly facilitates the task of updating content