El cicló Gaja devasta la costa de Tamil Nadu

Els districtes més afectats han estat els de Nagapattinam i Vedaranniyam, més propers a la costa, però el cicló ha entrat també ben endins del territori, causant grans destrosses als pobles de la zona. Los distritos mas afectados han sido los de Nagapattinam y Vedaranniyam, mas cercanos a la costa, pero el ciclón ha entrado […]

El ciclón Gaja devasta la costa de Tamil Nadu

Los distritos mas afectados han sido los de Nagapattinam y Vedaranniyam, mas cercanos a la costa. Pero el ciclón ha entrado también en el interior, causando grandes destrozos en los pueblos de la zona; arrancando tejados, árboles, torres de electricidad, plantaciones y en general, devastando todo a su paso. Miles de personas se han quedado […]

The drought continues in our working area

The monsoon still doesn´t appear in Tamil Nadu. Although last weeks some rains have achieved to change a little the landscape, the truth is the situation is still hard for all the towns in the area. The government continues providing water for direct consumption, but the cattle that remains find it difficult to survive and […]

Continua la sequera a la nostra zona de treball

El monsó segueix sense aparèixer a Tamil Nadu. Encara que les darreres setmanes algun plugim ha aconseguit canviar una mica el paisatge, la situació continua sent difícil per tots els pobles de la zona. El govern segueix subministrant aigua pel consum de boca, el poc bestiar que encara queda malda per sobreviure, i petits agricultors […]

Opening of the Arivaham centre in Oorunayaganpatti

The last 18th of September, we inaugurated the Arivaham centre in the village of Oorunayaganpatti. The Arivaham project has as main goal the fight against school absenteeism and provides school tutoring through a specially enabled area for studying and support techers for the students. Thanks to this Arivaham, fifty children of this town will benefit […]

Inauguració del centre Arivaham a Oorunayaganpatti

El passat 18 de setembre, vàrem inaugurar el centre Arivaham a la localitat de Oorunayaganpatti. El projecte Arivaham té com a principal objectiu la lluita contra la desescolarització i el reforç escolar a través d’un espai especialment habilitat i professors que donen suport als alumnes. Gràcies a aquest Arivaham, cinquanta nens i nenes d’Oorunayaganpatti podran […]

Seminari La importància de l’Educació de les nenes

El passat mes d’agost COPE Trust va organitzar entre la població d’Oorunayaganpatti un seminari sobre la importància d’educar les noies per garantir-les un futur millor. La població de Oorunayaganpatti viu aïllada respecte al resta de poblacions de la zona i les seves tradicions fan que la dona es vegi relegada a un paper secundari i […]