Una web més àgil i dinàmica

23 abril 2012

Hem estrenat recentment una nova plataforma d’edició de la pàgina web autogestionable que ens facilita enormement la tasca d’actualitzar els continguts i mantenir-vos al dia dels projectes de COPE Trust així com de totes les activitats dutes a terme per la Fundació. L’empresa Debelop, Creativitat Tecnologica s’ha fet càrrec de l’assessorament i el muntatge sense cap cost per la Fundació, és per això que els volem agraïr molt sincerament el seu compromís amb ACT Fundació.